डाईरेक्ट्री प्रकाशन

जिल्ला स्थित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको पहिचान र जानकारीको लागि डाईरेक्ट्री प्रकाशन गर्ने ।

Leave a Reply

*

Warning: imagepng(/home/fncsi/public_html/banke/wp-content/themes/gc/include/plugin/really-simple-captcha/tmp/1815330740.png): failed to open stream: Permission denied in /home/fncsi/public_html/banke/wp-content/themes/gc/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 121

Warning: fopen(/home/fncsi/public_html/banke/wp-content/themes/gc/include/plugin/really-simple-captcha/tmp/1815330740.php): failed to open stream: Permission denied in /home/fncsi/public_html/banke/wp-content/themes/gc/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 130

captcha *