औद्योगिक प्रदर्शनी तथा मेला संचालन

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुबाट हुने उत्पादनहरुको औद्योगिक प्रदर्शनी तथा मेला संचालन गर्ने ।

Leave a Reply

*

captcha *