परामर्श तथा सेवा प्रदान

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई उद्योग दर्ता, नविकरण र राजस्व भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात, कर व्यवस्था प्रावधान, व्यवसायिक स्किम तथा सूचना अध्यावधिक गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघबाट परामर्श तथा सेवा प्रदान गर्ने ।

Leave a Reply

*

Warning: imagepng(/home/fncsi/public_html/banke/wp-content/themes/gc/include/plugin/really-simple-captcha/tmp/562227944.png): failed to open stream: Permission denied in /home/fncsi/public_html/banke/wp-content/themes/gc/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 121

Warning: fopen(/home/fncsi/public_html/banke/wp-content/themes/gc/include/plugin/really-simple-captcha/tmp/562227944.php): failed to open stream: Permission denied in /home/fncsi/public_html/banke/wp-content/themes/gc/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 130

captcha *