परामर्श तथा सेवा प्रदान

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई उद्योग दर्ता, नविकरण र राजस्व भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात, कर व्यवस्था प्रावधान, व्यवसायिक स्किम तथा सूचना अध्यावधिक गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघबाट परामर्श तथा सेवा प्रदान गर्ने ।

Leave a Reply

*

captcha *